Akan bir nehrin içine tahta gibi bir cisim attığımda, tahtanın hızı bize nehrin hızını gösterir. Durgun kabul edilen bir suda, hareket eden bir yüzücünün hızına, suya göre hız denir. Bir motorun yere göre hızı ise nehrin hızıyla, motorun nehre göre hızının vektörel toplamına eşittir.
Vyer=Vakıntı+Vmotor
I. Vm > Va ise motor akıntıya zıt yönde gider.
II. Vm = Va ise yere göre hız sıfırdır.
III. Vm < Va ise motor akıntı yönünde gider.