Merhabalar… Bu videomuzda oluşan ya da ayrışan bağın enerjisine göre zayıf etkileşimlerin nasıl belirleneceğini öğreneceğiz. Molekülün polarlığının yani dipol etkisinin bağın kuvvetine olan etkisinden ve zayıf etkileşimlerin bağ türüne göre sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Yoğun fazda moleküller arasında etkin olan zayıf etkileşim türlerinin nasıl belirleneceğini öğreneceğiz. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin özellikle hidrojen bağının kaynama noktasına nasıl etki ettiğini irdeleyeceğiz.

 

Anahtar Kelimeler: Dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri, van der waals etkileşimleri, hidrojen bağları, moleküller arası etkileşim ve kaynama noktası, indüklenmiş dipoller, bağ kuvveti, fiziksel etkileşimler, fiziksel bağlar, zayıf etkileşimler