Ancak ve ancak bağlacı:
p⇔q : p doğru q yanlış , p yanlış q doğru olduğu durumlarda yanlış diğer durumlarda doğru olur.
p⇔q : (p→q)∧(q→p)