Dinamik-2 videomuzda Newton hareket yasalarından olan eylemsizliğin ne anlama geldiğini,eylemsizliğin maddenin ortak özelliklerinden birisi olduğunu ve sorularda eylemsizlik yasasını nasıl uygulayabileceğimizden bahsedeceğiz.Asansör sorularında  ve diğer  hareketli sistemlerde Newton hareket yasalarını kullanarak soruları nasıl çözmemiz gerektiğini öğreneceğiz.
Anahtar kavramlar:Etki-tepki yasası,asansör soruları,eylemsizlik yasası,bileşke kuvvet,ivme,hareket,net kuvvet,gerilme kuvveti,sürtünme kuvveti,net kuvvetin yaptığı iş,sürtünme kuvvetinin yaptığı iş